Pomoć starima

Vašom donacijom omogućavate negu, brigu i obezbeđivanje osnovnih sredstava za usamljene i ugrožene ljude u staroj dobi.