Deluj da zaustaviš glad

Brend platforma “Deluj da zaustaviš glad”- #ACT4Hunger je objedinjujuća za sve Fondacije ACT Foundation širom sveta. Vizija je inspirisana samim osnivačem čiji je moto hranjenje svih živih bića, prepoznavanje da je glad univerzalno osećanje i služenje da se ona utoli kao najplemenitije delo dobrote.

“Deluj da zaustaviš glad” je neutralna, krovna platforma pod kojom različite organizacije služe hranu sa zahvalnošću na datoj prilici. Dakle, ona ujedinjuje obezbeđivanje hrane gladnima putem ACT Fondacije kao i partnerskih organizacija kao što su Mohanji Fondacija, Ammucare i WCA ali i učešćem pojedinaca i donatorskih kompanija koje proizvode hranu.

Tragično je da uprkos svim napretcima u društvu, mnogi još uvek nisu u stanju da zadovolje najosnovniju potrebu za održavanjem života - potrebu za hranom. U svetu su i dalje su prisutni smrtni slučajevi od gladi, neuhranjenosti i nemogućnosti da se ima jedan pristojan obrok dnevno. Prema podacima sa sajta Worldometers, samo danas je u svetu od gladi umrlo oko deset hiljada ljudi. Prema izveštajima UN, procenjuje se da je glad danas problem broj jedan u svetu.

Da bi se suprotstavila ovoj  globalnoj nepogodi,  fondacija ACT Foundation je posvećena tome da nahrani gladne, bilo da su to u pitanju stanovnici ulica, siročadi, bolesni i posebno ugroženi. Širom zemlje i sveta redovno se vrši distribucija hrane, voća i namirnica. Poštujući jedan od osnovnih principa ACT Foundation, nenasilje, hrana koja se obezbeđuje ljudima je isključivo veganskog porekla.

Dok se svet bori da eliminiše glad među ljudima, lako je prevideti potrebe životinja. ACT je podjednako posvećen hranjenju životinja. U zemlji i svetu se distribuišu kilogrami hrane skloništima za sve vrste životinja i centrima za brigu o životinjama, kao i pticama i ribama. Naši volonteri takođe svakodnevno obezbeđuju hranu i pružaju negu životinjama.