Izveštaji o aktivnostima ACT Fondacije

by ACT Srbija
22:14 14.01.2024

Godišnji izveštaj za 2023. godinu

U 2023. godini ACT fondacija u Srbiji nastavila je svoju misiju da pozitivno utiče na živote porodica, dece i životinja kojima je pomoć potrebna a takođe i raznih organizacija i institucija. Sa zadovoljstvom vas izveštavamo o našim dostignućima nakon nakon realizovanih 215 aktivnosti u protekloj. godini:

  • Podrška porodicama: ukupno 172 porodice, uključujući preko 49 domaćinstava sa samohranim roditeljima.
  • Udruženja i institucije: pružena je pomoć shodno potrebama za 32 organizacije i institucije sa osetljivim grupama.
  • Pomoć deci: preko 1.100 dece je dobilo pomoć.
  • Distribucija hrane: 6.493 kg hrane je obezbeđeno onima kojima je ona najpotrebnija.
  • Pomoć životinjama: donirano je ukupno 2.794 kg hrane za životinje.
  • Higijenska sredstva i odeća: podeljeno je 125 paketa odeće i obuće i 244 higijenskih paketa.
  • Pokret sadnje voća: zasađeno je 404 sadnica voća.
  •  Podrška deci: podeljeno je 214 novogodišnjih paketića i 69 paketića sa igračkama, školskim priborom i kreativnim materijalom.
  • Pažnja starima: ukupno 440 slagalica koje su obezbeđene domovima za stare.
  • Ostale donacije: podeljeno je 576 čempresa, raznog nameštaja, građevinskog materijala, desktop i laptop računari i 9 paketa lekova.

Volonterski angažman - 1.726 sati koje su doprineli posvećeni volonteri.

Istaknuta dešavanja

ACT Srbija je imala čast da organizuje i ugosti učesnike i volontere za proslavu 20. godišnjice ACT fondacije. Prisustvovali su volonteri iz celog sveta, donatori, saradnici, korisnici i naravno predsednica ACT-a Devi Mohan i osnivač  Mohanđi. Događaj su krasili atmosfera jedinstva među ljudima, dirljive priče koje ilustruju efekat  saosećanja, muzički nastup benda Hearts Liberated i mnogi drugi nezaboravni trenuci.

Iz širokog spektra aktivnosti izdvojićemo i sledeće:

Volonteri ACT-a su organizovali humanitarni sportski turnir u partnerstvu sa lokalnom kompanijom u srednjoj tehničkoj školi u Železniku, Beograd, sa primarnim ciljem prikupljanja sredstava za podršku siromašnim porodicama u okviru ove školske zajednice;
Nakon uspešno realizovanog turnira, ACT fondacija je obezbedila donaciju, a volonteri isporučili za 14 porodica koje žive u težim uslovima, ukupno 453 kg hrane, 273 kg sredstava za ličnu higijenu i 200 svesaka. Ovo je jedan primer kako možemo zajednički da doprinesemo našoj zajednici kroz zajednički rad, a ideju jednog volontera, ilustrujući proces prikupljanja sredstava i zatim plansko raspoređivanje tih donacija za pružanje osnovne pomoći ugroženim porodicama kojima je ta pomoć neophodna.