Kampanje

by ACT Foundation Srbija
18:16 11.05.2022

ACT za Ukrajinu

U vremenima krize, TIMSKI RAD je ključ!
10. mart 2022. je bio istorijski dan kada su se timovi Mohanđi fondacije iz čitavog regiona Balkana udružili kao jedan 'Mohanji Balkans tim' i zajedno sa ACT Srbija, ACT Crna Gora i novoformiranom ACT Fondacijom Rumunije organizovali su brzu inicijativu prikupljanja sredstava kako bi pružili goruće zdravstvena sredstva, pelene i hranu za novorođenčad u regionalnoj dečjoj bolnici Chernivtsi u Ukrajini.
Ova humanitarna akcija označila je početak ACT 4 UKRAINE - zajedničke inicijative ACT fondacije, Mohanji International Foundation i ACT 4 Hunger, kao odgovor na humanitarnu krizu u i oko Ukrajine. Kroz ACT 4 UKRAINE, posvećujemo se brzoj akciji, bezuslovnoj podršci svima kojima je potrebna pomoć, potpunoj transparentnosti, maksimalnoj efikasnosti i saosećanju izvan granica nacionalnosti, vere i drugih barijera koje je napravio čovek.
Naš tim je odabrao mesto Černovci kao prvog primaoca pomoći jer je to jedina dečija bolnica u regionu koja deci pruža preko potrebnu hitnu medicinsku pomoć. Bolnica raspolaže sa 260 kreveta i specijalizovana je za dečiju hirurgiju, neurohirurgiju i opštu pedijatriju. Teško pogođeni ratom u Ukrajini, ostali su bez medicinskih zaliha. Bilo je vreme za brzo delovanje.
Volonter ACT Srbija Mirčea, u dogovoru sa direktorom bolnice Pavlokom Vasilom Orestovićem, sastao se sa doktorkama Olenom Vlasovom i Anđelom na rumunsko-ukrajinskoj granici i direktno uručio donaciju koja se sastojala od 83 kg hrane za bebe, 890 kutija lekova i 39 pakovanja pelena.
Iskrenost i posvećenost pojedinačnih ACT volontera, zajedno sa istinskim duhom timskog rada, su u samom srcu ACT-a.
Mirčeova odlučnost, 10 sati putovanja do graničnog prelaza i hitna koordinacija i prikupljanje sredstava između Mohanji Balkans i ACT timova, omogućili su ovu brzu akciju.
"Iskreno vam zahvaljujemo na humanitarnoj pomoći novorođenčadi!" bile su iskrene reči zahvalnosti gospođe Vlasove Olene prilikom pozdravljanja od Mirčea.
Želimo da izrazimo zahvalnost svim donatorima i volonterima koji su učestvovali u organizaciji ove akcije, kao i apoteci Dr. Max iz Temišvara u Rumuniji čija je podrška bila prosto neverovatna.
Ovo je samo početak našeg zajedničkog humanitarnog napora da podržimo SVE kojima je potrebna pomoć usred humanitarne krize u Ukrajini.
Sledeći korak je uspostavljanje humanitarnog centra gde će se na ovom graničnom prelazu obezbediti hrana, odeća i medicinska nega za sve izbeglice iz Ukrajine. Stoga očekujte još novosti sa naše strane u danima koji dolaze.
Poziv na akciju:
Da biste volontirali u našem centru ACT 4 UKRAINE na rumunsko-ukrajinskoj granici, pomogli nam u isporuci pomoći ili podržali prikupljanje sredstava na bilo koji drugi način, kontaktirajte nas na: info@actfoundation.org